Elkvalitet

Att ha en god elkvalitet i sin elanläggning är viktigt för att inte få störningar i produktionen eller i fastigheten.

Vid störningar kan all elektronik slås ut, lampor går sönder, motorer går varma, blinkningar i lampor m.m. Detta beror oftast på att de finns störningskällor i elnätet. Störningskällorna finns i regel i industrins eller fastighetens egen elanläggning, men det händer också att störningar kommer utifrån. Alla dessa felkällor kan ge stora problem och stora skador på elektrisk utrustning, som leder till driftstopp som kan orsaka förödande kostnader.Vi har nätanalysator och utbildad personal för att mäta elkvalitet och kan därför hjälpa dig att hitta felkällorna. Vi tar därefter fram förslag för att åtgärda problemen på bästa och mest kostnadseffektiva sätt i samråd med dig.

slider_lager-hitec-1024x568