Energieffektivisering

De flesta industrier och fastigheter använder mycket mer energi än vad de behöver vilket är kostsamt både för miljön och för ekonomin. Därför hjälper vi dig att kartlägga vart energin tar vägen och ger förslag på åtgärder som kan minska din energiförbrukning.

En viktig del av energieffektiviseringen är att optimera fastighetens drift och då se till att det finns styrning för värme, belysning, ventilation, pumpar, kompressorer m.m. samt tillse att styrningen jobbar på rätt sätt. Denna genomlysning behöver inte alltid betyda att det måste investeras en ny utrustning utan många gånger krävs endast en intrimning av anläggningen för att åstadkomma en stor energibesparing.

energi3