Fastigheter

Vi har mångårig erfarenhet av fastighetsinstallationer och har god kunskap om de specifika krav som gäller för elanläggningar i fastigheter samt hur modern teknik kan användas i en fastighet med fjärrstyrning av bl.a. belysning, värme och ventilation. För att minimera energiförbrukningen i fastigheten genomför vi inledningsvis en kartläggning av energiförbrukningen för att därefter hitta lösningar och optimera fastighetens drift för att åstadkomma den största energibesparingen.

Eftersom lagstiftningen ställer stora krav på fastighetsägarens ansvar för att hög säkerhet ska råda erbjuder vi både konsultativa tjänster samt service- och installationstjänster med trygga serviceavtal utifrån kundens behov och önskemål.  Exempel på våra tjänster är följande:

 • Energieffektivisering
  De flesta industrier och fastigheter använder mycket mer energi än vad de behöver vilket är kostsamt både för miljön och ekonomin. Därför hjälper vi dig att kartlägga var energin tar vägen och ger förslag på åtgärder som kan minska din energiförbrukning. En viktig del av energieffektiviseringen är att optimera fastighetens drift och då se till att det finns styrning för värme, belysning, ventilation, pumpar, kompressorer m.m. samt tillse att styrningen jobbar på rätt sätt. Denna genomlysning behöver inte alltid betyda att det måste investeras en ny utrustning utan många gånger krävs endast en intrimning av anläggningen för att åstadkomma en stor energibesparing. Kontakta Göran, 0933-137 07 om du vill veta mer kring denna tjänst!
 • KNX-styrsystem
  KNX-system inom bostäder, offentliga lokaler, hotell, restauranger är något som vi ser ökar mer och mer i hela landet. På Tectel har vi just nu två certifierade programmerare och driftsättare som gärna hjälper dig med ditt projekt. Vi erbjuder helhetslösningen för dig som önskar med allt från projektering, installation, programmering och dokumentering. Vi åtar oss även endast programmeringen av KNX-anläggningen för att uppnå maximal nytta av installationen. Kontakta Andre, 0933 137 08 om du vill veta mer om denna tjänst!
 • Data- och Telenät
 • Larm- och Säkerhetssystem
 • CCTV / Kameraövervakning
 • Elinstallationer
 • Belysningsteknik
 • Vattenfelsbrytare
 • Ventilation
 • Elkvalitet
 • Termografering
 • Förnyelsebar energi
 • Fastbränsleanläggningar
 • Besiktning av elanläggningar