Termografering

Ett driftstopp som orsakas av elbrand eller varmgång kostar ofta mycket pengar!
Fler och fler industrier och fastighetsägare använder sig av termografering idag. Genom termografering ökar chanserna att hitta felen och möjligheten att åtgärda dem innan brand eller driftstopp uppstår.

Ett fel i en elektrisk anläggning börjar alltid med att temperaturen stiger. Upptäcks en begynnande varmgång i en elanläggning, kan driftstopp och bränder förebyggas. Ca: 25% av alla bränder orsakas av elektriska fel och medför nästan alltid stora skador och förluster på egendom och produktion. Termografering är ett mycket bra verktyg för att kontrollera en elanläggnings status. Vid regelbunden termografering kan man se förändringar som sker och som behöver åtgärdas. Kontrollen kan utföras utan avbrott på produktion och elanläggning eftersom den är beröringsfri. Fel som hittas i anläggningen fotograferas i en värmebild (termogram) så att man på en överskådligt sätt kan se de olika temperaturerna och avgränsa de åtgärder som bör genomföras.

webterm